Tag Archives: Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Công ty dịch vụ bưu chính có cần giấy phép kinh doanh vận tải?

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô [...]