Tag Archives: cung ứng dịch vụ bưu chính

Có trường hợp nào không cần giấy phép bưu chính vẫn có thể cung ứng dịch vụ bưu chính không?

Kinh doanh bưu chính cần phải có điều kiện gì? Cho tôi hỏi để có [...]