Tag Archives: sử dụng dịch vụ bưu chính

Hiểu như thế nào về dịch vụ bưu chính và người sử dụng dịch vụ bưu chính?

Tôi tên Ngọc Nhi. Tôi đang làm việc tại bưu chính viễn thông. Vài ngày [...]

Vi phạm các quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/04/2020) thì nội dung [...]