Tag Archives: thủ tục hành chính

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Bạn có nhu cầu nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành [...]

Hai thủ tục hành chính cung ứng qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực từ 26/10

Hai thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi giải quyết của Vụ [...]