Tag Archives: thông báo hoạt động bưu chính

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính tại Hà Nội

Hiểu rõ những quy trình, chính sách, điều khoản luật pháp để thực hiện công [...]

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH KHI MẤT HOẶC [...]

Mẫu thông báo hoạt động bưu chính

Để nắm rõ nội dung chi tiết của “Mẫu thông báo hoạt động bưu chính” mời các [...]

Thủ tục Thông báo hoạt động bưu chính 2021

Cùng với Giấy phép bưu chính, Thông báo hoạt động bưu chính cũng là một [...]

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương) [...]

Vi phạm các quy định về thông báo hoạt động bưu chính bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/04/2020) thì nội dung [...]