Tag Archives: Thông tư số 291/2016/TT-BTC

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin [...]

Thông tư số 291/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Trình tự thực hiện: – Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu [...]