Tag Archives: Nghị định số 150/2018/NĐ-CP

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Trình tự thực hiện: – Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu [...]