Tag Archives: giay de nghi cap giay phep buu chinh

Làm giấy phép bưu chính cần chuẩn bị giấy tờ gì

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để được cấp giấy phép bưu chính, [...]

Dịch vụ xin giấy phép bưu chính ( chuyển phát nhanh)

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều [...]

Mẫu văn bản xin cấp phép bưu chính

Cập nhật theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 [...]