Tag Archives: Luật Bưu chính số 49/2010/QH

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin [...]

Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích

Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp được chỉ định gửi hồ sơ công bố [...]