Tag Archives: Luật Bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Trình tự thực hiện: – Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu [...]

Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích

Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp được chỉ định gửi hồ sơ công bố [...]

Luật Bưu chính 2010

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự [...]

Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

Luật bưu chính 2010 được ban hành ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực [...]

Hoạt động bưu chính phải đảm bảo bí mật thư

Theo quy định tại Điều 4 Luật bưu chính 2010, hoạt động bưu chính phải đảm [...]

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính là thoả thuận giữa [...]

Cơ quan cấp giấy phép bưu chính

  PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA [...]

Dịch vụ xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính

Bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính (chuyển phát nhanh), có đủ điều [...]