Tag Archives: hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định mới nhất

Dịch vụ bưu chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy để [...]

Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép dịch vụ bưu chính từ 01/6/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy [...]