Tag Archives: kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Thông tư của Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 6-5-2005 Hướng dẫn về cấp giấy [...]