Tag Archives: Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép dịch vụ bưu chính

Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép dịch vụ bưu chính từ 01/6/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy [...]