Tag Archives: tem bưu chính đã có dấu hủy

Sử dụng tem bưu chính Việt Nam đã có dấu hủy rồi thì có bị vi phạm pháp luật theo quy định của luật Việt Nam hay không?

Sử dụng tem bưu chính đã có dấu hủy thì có vi phạm pháp luật [...]