Tag Archives: Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT

Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích

Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp được chỉ định gửi hồ sơ công bố [...]