Tag Archives: Cho thuê lại giấy phép bưu chính

Cho thuê lại giấy phép bưu chính có được không?

Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định 47/2011/NĐ-CP thì doanh nghiệp, tổ chức được cấp [...]