Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định 47/2011/NĐ-CP thì doanh nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm: Không cho mượn, cho thuê, cầm cố giấy phép bưu chính.

Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm các quy định về Giấy phép bưu chính như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy phép bưu chính trái pháp luật.

Ngoài ra, hành vi cho thuê lại giấy phép bưu chính còn bị áp dụng biện pháp:

– Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thu hồi Giấy phép bưu chính đối;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Như vậy, công ty bạn không được cho thuê lại giấy phép bưu chính. Nếu công ty bạn cho thuê lại giấy phép bưu chính thì sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Trân trọng!