Công ty Luật Việt Phú tư vấn và hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề hoạt động bưu chính và chuyển phát cho khách hàng như sau:


1. Thủ tục thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thực hiện qua 2 bước:

– Bước 1: lựa chọn ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân

– Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

 

2. Một số mã ngành nghề kinh doanh bưu chính và chuyển phát nhanh:

53100 – Bưu chính

53200 – Chuyển phát

 

3. Hồ sơ đăng ký bổ sung nghành nghề hoạt động bao gồm:

– Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Quyết định họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Các tài liệu khác kèm theo hồ sơ thay đổi theo quy định.