Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 47/2011/NĐ-CP về bưu chính, thủ tục cấp giấy phép bưu chính được quy định như sau:

Đối tượng cấp phép

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung ứng dịch vụ bưu chính phải được cấp giấy phép bưu chính.

Điều kiện cấp phép

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép bưu chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực tài chính để cung ứng dịch vụ bưu chính.
 • Có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ bưu chính.
 • Có phương án kinh doanh khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Có hệ thống bưu chính đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính, nhân lực, phương án kinh doanh, hệ thống bưu chính.

Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép bưu chính được quy định như sau:

 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính tại Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép bưu chính hoặc thông báo lý do không cấp giấy phép.
 • Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép bưu chính được quy định tại Thông tư 185/2013/TT-BTC.

Thẩm quyền cấp giấy phép

Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính được quy định như sau:

 • Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bưu chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bưu chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở đặt tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hiệu lực của giấy phép

Giấy phép bưu chính có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có giấy phép bưu chính có nhu cầu tiếp tục cung ứng dịch vụ bưu chính phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính trước thời điểm hết hạn ít nhất 30 ngày.

Thủ tục cấp lại giấy phép

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính được quy định như sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính.
  • Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp.
  • Báo cáo hoạt động bưu chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời gian sử dụng giấy phép bưu chính đã được cấp.
 • Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính tại Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép bưu chính hoặc thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Lệ phí

Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính được quy định tại Thông tư 185/2013/TT-BTC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *