Tag Archives: cầm cố Giấy phép bưu chính

Mua bán, cầm cố Giấy phép bưu chính bị phạt thế nào?

Chào chuyên viên, theo quy định mới thì việc mua bán, cầm cố Giấy phép [...]