Tag Archives: cap lai giay phep buu chinh

Cấp lại giấy phép Bưu chính khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH KHI MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC [...]

Cấp mới, cấp lại, thay đổi giấy phép bưu chính

Tên thủ tục Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Loại thủ tục Bưu [...]