Tag Archives: kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]

Dịch vụ xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính

Bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính (chuyển phát nhanh), có đủ điều [...]