Tag Archives: Điều 5 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Vi phạm các quy định về thông báo hoạt động bưu chính bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/04/2020) thì nội dung [...]