Tag Archives: phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Ngày 14/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông [...]