Category Archives: Giấy phép bưu chính

Mẫu văn bản xin cấp phép bưu chính

Cập nhật theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 [...]

Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

Luật bưu chính 2010 được ban hành ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực [...]

Cho thuê, cho mượn giấy phép bưu chính sẽ bị thu hồi

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa [...]

Hoạt động bưu chính phải đảm bảo bí mật thư

Theo quy định tại Điều 4 Luật bưu chính 2010, hoạt động bưu chính phải đảm [...]

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính là thoả thuận giữa [...]

Cấp mới, cấp lại, thay đổi giấy phép bưu chính

Tên thủ tục Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Loại thủ tục Bưu [...]

Cơ quan cấp giấy phép bưu chính

  PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA [...]

Thành lập công ty Logistics tại Việt Nam

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (World Bank), Việt Nam đang là điểm [...]

Cơ hội của ngành Bưu chính

 Thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng [...]

Cấp giấy phép bưu chính

Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong [...]