Category Archives: Giấy phép bưu chính

Dịch vụ xin Giấy phép bưu chính nội địa và quốc tế

Bạn có biết: Giấy phép bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp nào? Các [...]

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]

Thông tư 291/2016/TT-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương) Cấp thực [...]

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không [...]

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương) [...]

Gỡ vướng quy định về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Ngày 27/4/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết [...]

DN bưu chính phải công khai thông tin chất lượng dịch vụ

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý [...]

Cấp lại mã mới địa điểm lưu kho hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã tiến hành cấp lại toàn bộ mã địa [...]