Category Archives: Giấy phép bưu chính

Dịch vụ xin giấy phép bưu chính ( chuyển phát nhanh)

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều [...]

Dịch vụ xin giấy phép bưu chính liên tỉnh

Công ty luật Việt Phú là đơn vị có thế mạnh trong việc cung cấp [...]

Thủ tục Thông báo hoạt động bưu chính 2021

Cùng với Giấy phép bưu chính, Thông báo hoạt động bưu chính cũng là một [...]

Xe bưu chính có được đi vào phố cấm không?

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi [...]

Quy định về Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính 2021

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là Giấy phép hoặc văn bản xác [...]

Dịch vụ xin Giấy phép bưu chính nội địa và quốc tế

Bạn có biết: Giấy phép bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp nào? Các [...]

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]

Thông tư 291/2016/TT-BTC về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương) Cấp thực [...]

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp [...]