Category Archives: Văn bản luật

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Thông tư của Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 6-5-2005 Hướng dẫn về cấp giấy [...]

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin [...]

Thông tư số 291/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – [...]

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự [...]

Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   Số: 15/2011/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA [...]

Luật Bưu chính 2010

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự [...]