Mẫu giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính hiện nay như thế nào? Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép như thế nào?

Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 25/2022/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính trong trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ gồm những thành phần nào?
Hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính được quy định tại tiểu mục 2 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 như sau:

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ:
– Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
– Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung
Phí (nếu có):
– Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ:
+ Phạm vi liên tỉnh: 5.500.000 đồng
+ Quốc tế chiều đến: 6.500.000 đồng
+ Quốc tế chiều đi: 7.500.000 đồng
+ Quốc tế hai chiều: 8.500.000 đồng
– Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.
Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Theo đó, trong trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính là bản gốc của các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

– Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính trong trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ như thế nào?
Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính được quy định tại tiểu mục 2 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 như sau:

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Trình tự thực hiện:
– Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Bộ Thông tin và Truyền thông cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
– Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
– Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép bưu chính mới.
– Các thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
– Kết quả giải quyết thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, trong trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung, sửa đổi giấy phép bưu chính theo trình tự như sau:

– Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Bộ Thông tin và Truyền thông cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

– Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép bưu chính mới.

– Các thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Kết quả giải quyết thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *