Tag Archives: đăng ký kinh doanh mã ngành Bưu Chính

Doanh nghiệp có được đăng ký mã ngành Bưu Chính

1. Căn cứ pháp lý – Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 Quy định chi tiết thi [...]