Tag Archives: dịch vụ bưu chính có cần giấy phép kinh doanh vận tải

Công ty dịch vụ bưu chính có cần giấy phép kinh doanh vận tải?

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô [...]