Tag Archives: hồ sơ cấp giấy phép bưu chính

Doanh nghiệp có hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là một loại giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền [...]