Tag Archives: quy định về tem bưu chính

Quy định kỹ thuật về bố cục tem bưu chính

Căn cứ pháp lý:QCVN-69-2013-BTTTT về tem bưu chính Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền [...]