Tag Archives: thời hạn cấp giấy phép dịch vụ bưu chính

Quy định chi tiết thi hành Luật Bưu chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số [...]