Tag Archives: tư vấn thủ tục làm giấy phép bưu chính

Tư vấn thủ tục làm giấy phép bưu chính

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 47/2011/NĐ-CP về bưu chính, thủ tục cấp [...]