Công ty Luật Việt Phú tư vấn thủ tục đăng ký thành lập Công ty bưu chính và chuyển phát nhanh cho khách hàng như sau:

 

1. Trình tự, thủ tục thành lập Công ty như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị giấy tờ chứng thực cá nhân, soạn thảo hồ sơ hợp lệ, lựa chọn ngành nghề kinh doanh, vốn, tên doanh nghiệp ..

– Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cần triển khai nộp hồ sơ quan mạng hoặc nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh.

– Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa phòng đăng ký kinh doanh hoặc qua đơn vị dịch vụ chuyển phát.

 

2. Một số mã ngành nghề kinh doanh bưu chính và chuyển phát nhanh:

53100 – Bưu chính

53200 – Chuyển phát