Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Xe bưu chính là xe thực hiện các dịch vụ nói trên trong mạng lưới bưu chính. Vậy quyền của xe bưu chính được quy định như thế nào?

Xe bưu chính là gì?

Xe bưu chính là xe thuộc quyền sở hữu hoặc đi thuê của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính thực hiện vận chuyển và phát bưu gửi:

  • Vận chuyển bưu gửi từ địa điểm của người gửi đến địa chỉ người nhận;
  • Vận chuyển bưu gửi từ Bưu cục đến địa địa chỉ người nhận;
  • Vận chuyển bưu gửi từ Bưu cục này đến Bưu cục khác trong mạng lưới Bưu chính.

Xe bưu chính có được đi vào phố cấm không?

Liên quan đến quyền ưu tiên của các xe vận chuyển hàng bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp bưu chính, Khoản 5 Điều 33 của Luật Bưu chính nêu rõ: “Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được quyền sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành đi, đến, đỗ trong đô thị để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định ưu tiên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương”.

Đối với thành phố Hà Nội, UBND thành phố cũng đã có quy định cụ thể về hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Cụ thể là Quyết định số 06/2013 và Quyết định 24/2020.

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND và 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố quy định:

Điều 5. Thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong khu vực hạn chế

d, Xe vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, báo chí bằng đường bộ; Xe chở tiền, vàng bạc, ngoại tệ:

Được phép hoạt động 24h/24h hàng ngày. (Điểm d, khoản 3 Điều 5 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND)

d) Xe vận chuyển bưu gửi (thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) được phép hoạt động 24/42h hàng ngày; đối với xe vận chuyển bưu gửi của doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chỉ định thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được phép dừng, đỗ tại điểm phục vụ bưu chính nhưng phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Khoản 4 Điều 3 Quyết định 24/2020/QĐ-UBND)

Như vậy, theo quy định nói trên, Xe bưu chính được phép hoạt động 24/24h tại các tuyến phố cấm tại Địa bàn thành phố Hà Nội.

Lưu ý khi xe bưu chính lưu hành trong phố cấm

Các bạn có thể tham khảo 2 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội theo Link bên dưới:

  • Quyết định 06/2013/QĐ-UBND
  • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Mặc dù được phép hoạt động 24/24h tại phố cấm, tuy nhiên, xe bưu chính cần tuân thủ và đảm bảo các điều kiện sau:

  • Xe được dán chữ “Xe bưu chính” hoặc “Xe thư báo” để có dấu hiệu phân biệt.
  • Xe thuộc quyền sở hữu hoặc đi thuê (Có hợp đồng thuê) của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính đã được cấp phép.
  • Đảm bảo việc dừng, đỗ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *