Category Archives: Giấy phép khác

Nhóm ngành bưu chính gồm có những hoạt động kinh tế nào?

Căn cứ theo Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam [...]

Điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính như thế nào? Hồ sơ và thủ [...]

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. [...]

Mẫu thông báo hoạt động bưu chính

Để nắm rõ nội dung chi tiết của “Mẫu thông báo hoạt động bưu chính” mời các [...]

Tư vấn xin giấy phép bưu chính

Bạn có biết: Giấy phép bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp nào? Các [...]

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công ty luật Việt Phú tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính [...]

Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính nhanh tại Hà Nội

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính cần phải thực hiện Thủ tục xin [...]

6 vấn đề cần quan tâm về giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là gì? Giấy phép bưu chính (GPBC) là giấy phép do cơ [...]

Công ty dịch vụ bưu chính có cần giấy phép kinh doanh vận tải?

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô [...]

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]