Category Archives: Giấy phép khác

Tư vấn xin giấy phép bưu chính

Bạn có biết: Giấy phép bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp nào? Các [...]

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công ty luật Việt Phú tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính [...]

Thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính nhanh tại Hà Nội

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính cần phải thực hiện Thủ tục xin [...]

6 vấn đề cần quan tâm về giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là gì? Giấy phép bưu chính (GPBC) là giấy phép do cơ [...]

Công ty dịch vụ bưu chính có cần giấy phép kinh doanh vận tải?

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô [...]

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi cung ứng dịch vụ bưu chính phải có giấy phép bưu chính [...]

Tước giấy phép bưu chính nếu tính cước không đúng như thông báo

Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Nghị [...]

Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích

Tên thủ tục: Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích Cấp thực hiện: Cấp [...]

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (Cấp bộ)

Tên thủ tục: Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi [...]

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Bạn có nhu cầu nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành [...]