Category Archives: Giấy phép khác

Cho thuê lại giấy phép bưu chính có được không?

Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định 47/2011/NĐ-CP thì doanh nghiệp, tổ chức được cấp [...]

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là một quy trình đòi hỏi người tham gia [...]

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bị rách thì có được cấp lại hay không?

Theo Khoản 4 Điều 17 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp [...]

Danh sách trạm thu phí BOT toàn quốc

Trạm thu phí hay còn gọi là trạm thu phí BOT là viết tắt của [...]

Doanh nghiệp dịch vụ bưu chính có cần giấy phép kinh doanh vận tải?

Công ty CP Vinacapital Việt Nam kinh doanh dịch vụ bưu chính và có kế [...]

Cách tra cứu mã bưu chính online

1. Cấu trúc Mã bưu chính Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp 05 (năm) [...]

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng không

Hiện này, kinh tế đang trong giai đoạn Công nghiệp hóa hiện đại hóa nên [...]