Tag Archives: Điều 24 Luật Bưu chính 2010

Các trường hợp thu hồi giấy phép bưu chính là gì? Trình tự thu hồi giấy phép bưu chính theo quy định mới nhất?

Tôi muốn hỏi một vài câu hỏi liên quan đến vấn đề thu hồi giấy [...]