Tôi muốn hỏi một vài câu hỏi liên quan đến vấn đề thu hồi giấy phép bưu chính như sau: Các trường hợp thu hồi giấy phép bưu chính mới nhất là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy phép bưu chính? Trình tự, thủ tục thu hồi là như thế nào? Và Nếu bị thu hồi giấy phép bưu chính thì có thể xin cấp lại được không? Mong nhận được giải đáp, tôi xin cảm ơn!

Các trường hợp thu hồi giấy phép bưu chính là gì?

Theo Điều 24 Luật Bưu chính 2010 quy định các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép bưu chính như sau:

– Hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội;

– Cung cấp thông tin giả mạo hoặc cố ý gian dối để được cấp giấy phép;

– Không còn đủ các điều kiện để được cấp giấy phép;

– Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung được ghi trong giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

– Sau 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép chưa triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính được ghi trong giấy phép;

– Cho thuê, cho mượn giấy phép; chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật.

Nếu doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép bưu chính.

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính theo quy định mới nhất?

Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP quy định trình tự thu hồi giấy phép bưu chính như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

12. Bổ sung Điều 13a sau Điều 13 như sau:

“Điều 13a. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp có hành vi quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính giải trình, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo thời gian nêu trong văn bản.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức làm việc với doanh nghiệp thì phải lập biên bản buổi làm việc, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp không giải trình, không cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong văn bản quy định tại khoản 1 Điều này mà doanh nghiệp không giải trình hoặc nội dung giải trình không phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính ban hành quyết định thu hồi giấy phép.

4. Việc thu hồi giấy phép bưu chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính thực hiện bằng hình thức công bố hết hiệu lực. Việc công bố hết hiệu lực phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính và thông báo tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.”

Thẩm quyền thu hồi giấy phép bưu chính là của cơ quan nào?

Theo Điều 9 Nghị định 47/2011/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP quy định thẩm quyền thu hồi giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như sau:

– Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

+ Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh.

+ Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

– Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

+ Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

+ Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

Đông thời, theo khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính 2010 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính có quyền thu hồi giấy phép bưu chính của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp bị thu hồi giấy phép bưu chính đã nêu trên.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép bưu chính có được xin cấp lại hay không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Bưu chính 2010 như sau:

“Điều 24. Thu hồi giấy phép bưu chính

2. Sau 01 năm kể từ khi bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 điều này, nếu đã khắc phục được hậu quả gây ra và có đủ các điều kiện để được cấp giấy phép quy định tại Điều 21 của Luật này, doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép có thể làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép mới.”

Vậy nếu doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép bưu chính thì sau 1 năm kể từ ngày bị thu hồi thì doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại quy định trên.

Nghị định 25/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *