Tag Archives: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

Có phải nộp bản sao giấy phép được cấp lần gần nhất khi xin cấp lại giấy phép bưu chính không?

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy [...]