Tag Archives: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

Có phải nộp bản sao giấy phép được cấp lần gần nhất khi xin cấp lại giấy phép bưu chính không?

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại giấy [...]