Tag Archives: vật phẩm

Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

Luật bưu chính 2010 được ban hành ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực [...]