Theo Khoản 4 Điều 17 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, trong đó:

Hồ sơ cấp lại Giấy phép khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc Giấy phép bị mất, bị hỏng, bị thu hồi hoặc bị tước bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;

– Hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin (trong trường hợp có sự thay đổi liên quan đến nội dung) hoặc giấy tờ, tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm (trong trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép).

Căn cứ quy định trên, trường hợp của anh Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bị rách góc thì được xem là bị hỏng. Do đó, anh có thể chuẩn bị hồ sơ như trên để được cấp lại Giấy phép.