Xin hỏi Công ty luật Việt Phú, thủ tục và trình tự để công ty của tôi xin đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại như thế nào?  Các bước cụ thể ra sao?

Luật sư trả lời

Câu hỏi của bạn Công ty luật Việt Phú xin tư vấn như sau:

Trình tự và thủ tục thực hiện đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

Đầu tiên, công ty của bạn cần tạo lập thông tin khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai của công ty và gửi sang hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau đó, hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và toàn vẹn dữ liệu của thông tin khai, phản hồi thông tin tiếp nhận thành công hoặc thông báo lỗi trong quá trình tiếp nhận tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành tiếp nhận thành công thông tin khai, đơn vị chuyên môn của Tổng cục Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ khai không đầy đủ, không hợp lệ, Tổng cục Môi trường yêu sửa đổi, bổ sung thông tin tới Hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường để gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường gửi Văn bản thông báo vận chuyển chất thải nguy hại của công ty đăng ký đến Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quốc gia quá cảnh chất thải nguy hại (nếu có).

Tiếp theo, khi nhận được Văn bản chấp thuận của Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quốc gia quá cảnh (nếu có), Tổng cục Môi trường ban hành văn bản chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại. Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận được gửi tới Hệ thống thông tin xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường để gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cổng thông tin một cửa quốc gia nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH từ hệ thống xử lý chuyên ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường và trả kết quả tới công ty của bạn và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

Thời hạn giải quyết thủ tục

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

– Thời hạn gửi văn bản thông báo cho cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có) là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

– Thời hạn cấp Văn bản chấp thuận là 20 ngày kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận của tất cả các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *