Giấy phép bưu chính là giấy phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp để hoạt động bưu chính. Giấy phép bưu chính là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Điều kiện cấp giấy phép bưu chính

Để được cấp giấy phép bưu chính, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có vốn pháp định tối thiểu là 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và 5 tỷ đồng đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác.
 • Có hệ thống mạng lưới phục vụ phù hợp với phạm vi kinh doanh.
 • Có phương án kinh doanh khả thi, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giá cước, an toàn, bảo mật và cạnh tranh.
 • Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hoạt động bưu chính.

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính

Để xin cấp giấy phép bưu chính, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
 3. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bưu chính. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Hiệu lực của giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính.

Các loại giấy phép bưu chính

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 2 loại giấy phép bưu chính:

 • Giấy phép bưu chính công ích: Giấy phép này được cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, bao gồm dịch vụ bưu chính quốc gia và dịch vụ bưu chính chuyên ngành.
 • Giấy phép bưu chính khác: Giấy phép này được cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác, bao gồm dịch vụ bưu chính nội tỉnh, dịch vụ bưu chính liên tỉnh và dịch vụ bưu chính quốc tế.

Các dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo quy định của pháp luật, có 10 loại dịch vụ bưu chính chính, bao gồm:

 • Dịch vụ chuyển phát thư: Dịch vụ này bao gồm việc nhận, vận chuyển và phát thư cho người nhận.
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm: Dịch vụ này bao gồm việc nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm cho người nhận.
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh: Dịch vụ này bao gồm việc nhận, vận chuyển và phát bưu gửi trong thời gian nhanh nhất.
 • Dịch vụ thu hộ, chi hộ: Dịch vụ này bao gồm việc thu hộ tiền cho người gửi và chi hộ tiền cho người nhận.
 • Dịch vụ chuyển tiền nhanh: Dịch vụ này bao gồm việc chuyển tiền từ nơi này đến nơi khác trong thời gian nhanh nhất.
 • Dịch vụ chuyển phát tài liệu: Dịch vụ này bao gồm việc nhận, vận chuyển và phát tài liệu cho người nhận.
 • Dịch vụ chuyển phát hàng hóa: Dịch vụ này bao gồm việc nhận, vận chuyển và phát hàng hóa cho người nhận.
 • Dịch vụ bưu chính tài chính: Dịch vụ này bao gồm việc thu hộ, chi hộ, chuyển tiền nhanh, chuyển phát tài liệu, chuyển phát hàng hóa.
 • Dịch vụ bưu chính khác: Là các dịch vụ bưu chính không thuộc các loại dịch vụ nêu trên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *