Bên mình làm về mảng chuyển phát nhanh các thư từ, bưu kiện trên phạm vi toàn quốc. Vậy có cần làm các thủ tục gì đối với Sở Thông tin và Truyền thông không? Thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính có thể thực hiện thông qua cổng dịch vụ trực tuyến không? Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lập thành mấy bộ?

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính có thể thực hiện thông qua cổng dịch vụ trực tuyến không?
Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP, trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính được quy định cụ thể gồm các bước sau:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại Điều 9 Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ.

(2) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính từ chối cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này và nêu rõ lý do.

(3) Kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc cấp giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 20 ngày đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;

(4) Trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều này, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính phải thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

(5) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và nêu rõ lý do.

(6) Việc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

(7) Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Dựa vào quy định trên, có thể thấy hiện nay, pháp luật quy định các doanh nghiệp, tổ chức trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép bưu chính thì có thể nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính, cụ thể là Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lập thành mấy bộ?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
Theo quy định trước đây, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. Tuy nhiên, quy định này được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP, vừa có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022. Theo quy định mới này, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chỉ cần lập thành 01 bộ là bản gốc.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính có phải thực hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông không?
Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP, thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính được nêu cụ thể như sau:

“Điều 9. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép bưu chính; cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
1. Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:
a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;
b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:
a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;
b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.
3. Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế đồng thời có giá trị cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.”
Theo quy định trên, doanh nghiệp bạn thực hiện cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi toàn quốc, tức là thực hiện liên tỉnh, do đó doanh nghiệp bạn cần đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại Điều 9 nói trên, là Bộ Thông tin và Truyền thông.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, HN.

------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://giayphepbuuchinh.com
http://giayphepthanhlapcongty.com
http://thutucgiayphep.com
http://luatvietphu.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *